Takk til alle som gjorde Oslo tredagers til en fest

IF Frøy takker alle som bidro til at Oslo tredagers 10.-12. mai ble en sykkelfest. Vi føler at alle tre rittene ble vellykket. Spesielt har vi fått mange ekstremt positive tilbakemeldinger etter NM i gateritt i Oslo sentrum.

NM i gateritt samlet tusenvis av tilskuere. Bildet er fra starten i en av klassene. Foto Ingrid B. Helljesen

Det er mange som skal takkes:

  • Alle deltakere, lagledere og kommisærer.
  • Klubbens egne ildsjeler som la nå et voldsomt antall timer både i planlegging og gjennomføring.
  • Den fantastiske gjengen fra Road Safety.
  • Norges Cyckleforbund, som bidro med gode råd og hjelp til å arrangere rittene,
  • Uno-X som har gått inn med økonomisk støtte til Norgescup-arrangører.
  • Oslo kommune, som støtter Oslo tredagers og de andre av IF Frøys to UCI-ritt, tre Norgescup og tre Jokerserieritt.
  • Region Øst, som ga økonomisk støtte.
  • Alle etater og instanser som var positive til våre søknader og som bidro til konstruktive prosesser. Det inkluderer Statens Vegvesen, politiet i Oslo og Øst, flere avdelinger i Bymiljøetaten, Oslo Havn, Ruter og Sporveien.
  • Og sist, men ikke minst, værgudene som skaffet fantastiske forhold.
Tusen takk til IF Frøy.
Dette vil vi ha mer av –
og Oslo tredagers har kommet tilbake for å bli.
HEIDI STENBOCK-HAAKESTAD, SYKKELPRESIDENT

Arrangøren IF Frøy merker et sterkt press på å gjenta Oslo tredagers i årene som kommer. Det vil vi diskutere midt i juni, etter at Terrengsykkelrittet 1. juni, Tour of Norway for Kids 3. juni, Skullerudrittet/Kalas Cup 5. juni og UCI-rittene i Oslo Terrengsykkelfestival 8. og 9. juni er avviklet.

Vi slår likevel alt nå fast at sjansen for at vi ses i 2025 er store.